11309 Beograd, Leštane, Krużni put 1ć   tel/fax: +381 11 8030637, +381 11 8030847 fax: +381 11 8030858 e-mail: office@wircon.co.rs

Pričvršćivači

  prva | supertrans | panama | monza | VIP-FR | posebne namene | impregnirana | metalna galanterija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Provlakač na okretanje, pocinkovani čelik, opruga od nerđajućeg čelika

  No. pakovanje kg A H B L
03.0142.01 100 4.6 51 10 15 66
             
03.0242.01 100 4.9 51 17 15 66
             
03.0342.01 100 4.7 51 21 15 66
             

Klizajući pričvršćivač

03.0440.30 100 3.0 41 17 55 58
             

Bravica carinske tašne, mesing

  No. pakovanje kg A H B L
03.1008.01 100 0.6 23.5 8 35 13
03.1011.11 100 0.6 23.5 11 35 13
             

Bravica carinske tašne, sintetička

03.1132.42 100 0.3 32.0 11 45 14
03.1132.45 100 0.3 32.0 11 45 14
             

Bravica carinske tašne, mesingana, sa podloškom

03.1134.11 100 1.2 34.0 11 46 13
  100 0.3 32.0 11 45 14
niklovana      
03.1134.12 100 1.1 34.0 11 46 13
  1000 12.4        
             

Drikeri i TENAX pričvršćivači, niklovani mesing

  No. pakovanje kg H D  
03.40012.12 100 0.6   14 Drikeri, sa nitnom
         
03.4002.12 100 0.6   14 Drikeri, sa šrafom
           
03.3001.12 100 1.0 13 20 TENAX, gornji deo
03.3002.12 100 0.6 13 20 TENAX,
donji deo
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
  No. pakovanje kg L    
03.3004.12 100 0.4 10 mašinski šraf za TENAX
mašinski šraf za TENAX sa samoosiguranjem
         
03.3005.12 100 0.2 15

donji deo,
ravna glava

03.3005.12 100 0.4 15 donji deo,
visoka glava
         
  © 2003 - 2014 Wircon